Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców SP38 i GM8: 69 1050 1214 1000 0024 2752 2418.