REKRUTACJA 2019/2020

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Gliwicach ? na rok szkolny 2019/2020.

Dzieci zamieszkałe w  obwodzie szkoły można zapisywać wypełniając ?Kartę zgłoszenia dziecka? (dostępna poniżej lub w sekretariacie szkoły).

Zapisy już trwają!!!

 

Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci urodzone w 2012 roku

Dziecko 6-letnie (urodzone w 2013 roku), będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o  ile korzystało z  wychowania przedszkolnego w  roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2019/2020.

Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do  przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o  możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 38, ul. Partyzantów 38, 44-113 Gliwice

15 Grudnia, 22 Lipca, Gabrieli Zapolskiej, Gustawa Morcinka, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kazimierza Pułaskiego, Konstantego Ciołkowskiego, Kornela Makuszyńskiego, Kosmonautów, Jana Karskiego (dawna Leona Kruczkowskiego), Literatów, Stanisława Lema (dawna Lucjana Szenwalda), Marii Kownackiej, Ossolińskich, Pana Twardowskiego, Partyzantów, Piaskowa, Planetarna, Poezji, Poli Gojawiczyńskiej 11, Prozy, Przyszowska, Rodzinna, Róży Luksemburg, Satyryków, Szlak Kolejowy, Tadeusza Rejtana, Tadeusza Żeleńskiego-Boya, Tęczowa, Wazów, Władysława Broniewskiego, Zygmunta Krasińskiego, Zygmuntowska.

 

Karta zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły:

  1. wersja docx —> POBIERANIE
  2. wersja pdf —> POBIERANIE

 

 

Język mniejszości narodowej

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. możliwa jest w naszej szkole nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej od klasy I. Wniosek należy złożyć u dyrektora szkoły w terminie do 20 września 2019 r. Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

Rozporządzenie MEN —> POBIERANIE

Wniosek —> POBIERANIE

Wniosek_wzór —> POBIERANIE

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, odbywać się będzie w dniach: 13 maja – 24 maja 2019 r. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły —> POBIERANIE

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu:

  1. wersja docx —> POBIERANIE
  2. wersja pdf —> POBIERANIE