Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

Zebrania z rodzicami 12  września godz.17.00
Konsultacje z rodzicami 6 listopada godz.17.00 – 18.00
Zebrania z rodzicami 18 grudnia godz. 17.00
Zebrania z rodzicami 7 lutego godz.17.00
Konsultacje z rodzicami 27 marca godz.17.00 – 18.00
Zebrania z rodzicami 9 maja godz.17.00

 

Przydział sal na spotkania z rodzicami

 

Klasa Wychowawca Sala
1a Bożena Paprocka 9
1b Małgorzata Semeniuk 10
1c Bogusława Ochman 3
2a Violetta Dygdałowicz 7
2b Urszula Żuber 18
2c Ewa Tokarz 15
3a Małgorzata Serafin 14
4a Grażyna Rozwadowska 17
4b Bożena Błażejczyk 8 G
4c Marta Ochałek 16
4d Magdalena Irzykowska-Bursakowska 13
5a Ewa Sowa 7 G
5b Iwona Milczyńska 30 G
5c Monika Schaforz-Rochowska 31 G
6a Bożena Laśnia-Leja 28 G
6b Agnieszka Jurasz 29 G
7a Kornelia Spodzieja 20 G
7b Elżbieta Jurczak 26 G
8a Izabela Preuss-Gielata 27 G
8b Karolina Krupa 6 G
8c Aneta Wężyk 19 G
3a GM Marzena Czarnecka 16 G
3b GM Beata Suchecka 18 G
3c GM Grzegorz Griksa 24 G