Zespół „ECHO”

    Magdalena  Żyła  – nauczyciel muzyki w ZSO 2

 

Muzyka w naszej szkole.

Dlaczego gramy na flecie?

 

Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka jest naszą (rodziców i szkoły) powinnością.

Gra na flecie to doskonała metoda, której efektem i celem jest, nie tylko uatrakcyjnienie szkolnego muzykowania, ale przede wszystkim umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwijania osobowości.

Dzięki pracy z fletem ćwiczymy:

 • zdolność koncentracji,
 • pamięć,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • sprawność manualną,
 • niezależność ruchów prawej i lewej ręki, synchronizację ruchów,
 • spostrzegawczość,
 • pomysłowość,
 • zdolność do ekspresji artystycznej,
 • muzykalność (wrażliwość na dźwięk i piękno muzyki oraz umiejętność jej świadomego słuchania),
 • umiejętność pracy w zespole.

Kontakt z muzyką rozwija kreatywność tak potrzebną w zmieniającym się świecie (nie wiemy, jaki zawód będzie wykonywało w przyszłości nasze dziecko. Może jeszcze obecnie nie ma takiego zawodu?).

Pedagogika współczesna podkreśla, że zajęcia związane ze sztuką są kluczem do nauczania i wychowania na wszystkich poziomach edukacji, w szczególności zaś na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum, kiedy to umysł człowieka jest najelastyczniejszy i najchłonniejszy.

Kilka praktycznych uwag:

 1. Proszę o zakupienie fletów we wrześniu (grę zaczynamy od października).                                       Proszę wziąć pod uwagę, że instrument kupujemy na 4 lata-warto wydać parę złotych więcej i kupić przyzwoity instrument. Nie mówię,że od razu np. firmy Hohner za 60-80 złotych. Może chociaż Heritage sopranowy flet barokowy za 15-20 zł!
 2. Ćwiczyć najlepiej codziennie, ale nie trzeba wydawać dźwięków! Dziecko trzyma instrument i próbuje zatykać dziurki aby przyzwyczaić ręce, czyli ćwiczy ?na niemo?!
 3. Nagrodą za wysiłek będzie nie tylko ocena z muzyki (uczeń, który nie próbuje opanować gry na instrumencie nie może mieć oceny dobrej ani bardzo dobrej, nie mówiąc o celującej), ale przede wszystkim wyróżnienie i podziw w szkole a może i poza szkołą. Kto wie?

 

Wiedza i umiejętności:

 1. Znajomość budowy instrumentu,
 2. Umiejętność prawidłowego trzymania instrumentu,
 3. Znajomość chwytów umożliwiających wydawanie poszczególnych dźwięków,
 4. Umiejętność prawidłowego zadęcia,
 5. Umiejętność gry gamy C-dur,
 6. Opanowanie utworów muzycznych i piosenek ze szkolnego repertuaru,
 7. Umiejętność gry na głosy w zespole,
 8. Opanowanie pamięciowe wybranych utworów,
 9. Improwizowanie własnych melodii,
 10. Granie ulubionych melodii ze słuchu.

Zatem wszystkim uczniom życzę powodzenia i do dzieła