Ocenianie

Język polski

Karta Jak oceniam

Klasa 4           Klasa 5        Klasa 6          Klasa 7           Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 4           Klasa 5          Klasa 6        Klasa 7           Klasa 8


Matematyka 

Karta Jak oceniam

Klasa 4         Klasa 5         Klasa 6         Klasa 7        Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 4         Klasa 5          Klasa 6        Klasa 7       Klasa 8


Przyroda

Karta Jak oceni

Klasa 4          Klasa 6

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 4         Klasa 6


Geografia

Karta Jak oceniam

Klasa 5         Klasa 7          Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 5          Klasa 7         Klasa 8


Chemia

Karta Jak oceniam

Klasa 7           Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 7           Klasa 8


   Historia

Karta Jak oceniam

Klasa 4           Klasa 5         Klasa 6          Klasa 7        Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 4          Klasa 5         Klasa 6           Klasa 7         Klasa 8


Wiedza o społeczeństwie

Karta Jak oceniam

Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 8


Fizyka

Karta Jak oceniam

Klasa 7      Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 7     Klasa 8       Klasa 7-8


Biologia

Karta Jak oceniam

Klasa 5         Klasa 7           Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 5          Klasa 7          Klasa 8


Język angielski

Karta Jak oceniam

Klasa 4        Klasa 5            Klasa 6            Klasa 7           Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 4         Klasa 5           Klasa 6            Klasa 7           Klasa 8


Język niemiecki

Karta Jak oceniam

Klasa 4           Klasa 5           Klasa 6            Klasa 7            Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasy 4 – 6          Klasa 7


Język hiszpański

Karta Jak oceniam

Klasa 7           Klasa 8  

Wymagania na poszczególne oceny

Klasa 7           Klasa 8


Plastyka

Karta Jak oceniam

Klasa 4         Klasa 5           Klasa 6          Klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny

Klasy 4 – 7


Muzyka

Karta Jak oceniam

Klasa 4          Klasa 5            Klasa 6          Klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny

Klasy 4 -7


Technika

Karta Jak ocenia

Klasa 4         Klasa 5           Klasa 6

Wymagania na poszczególne oceny

Klasy 4 – 6


Informatyka

Karta Jak oceniam

Klasa 4          Klasa 5         Klasa 6         Klasa 7          Klasa 8

Wymagania na poszczególne ocen

Klasy 4 – 8


Wychowanie fizyczne

Karta Jak oceniam

Klasa 4         Klasa 5        Klasa 6         Klasa 7           Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasy 4 – 8


Religia

Karta Jak oceniam

 Klasa 4          Klasa 5      Klasa 6         Klasa 7          Klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny

Klasy 4 – 8