PROJEKT UNIJNY 2016-2017

efs

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach realizuje projekt:

Sukces w zasięgu ręki ? spróbuj i TY

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. ? 20.12.2017 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 306 770,50 PLN.

Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Gimnazjum nr 8 w Gliwicach w obszarze rozwijania wśród młodzieży kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, poprzez realizację zadań związanych z organizacją następujących zajęć:

? zajęcia wyrównawcze z chemii,

? zajęcia wyrównawcze z geografii,

? zajęcia wyrównawcze z fizyki,

? zajęcia wyrównawcze z biologii,

? zajęcia wyrównawcze z matematyki,

? zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

? zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego,

? zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,

? zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego,

? zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemieckiego,

? zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 

Rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Regulamin uczestnictwa w projekcie —> POBIERANIE

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Deklaracja uczestnictwa —> POBIERANIE
  2. Opinia rekomendująca —> POBIERANIE
  3. Oświadczenie uczestnika projektu —> POBIERANIE
  4. Zakres danych osobowych uczestnika projektu —> POBIERANIE

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

Zapytanie ofertowe —> POBIERANIE

Oferta cenowa —> POBIERANIE

Oświadczenie —> POBIERANIE

Wybór oferty —> POBIERANIE

 

POMOCE DYDAKTYCZNE (w celu pobrania proszę „kliknąć” poniższe):

Zapytanie ofertowe_ZSO2

Załącznik 1 _Formularz oferty

Załącznik 2 _OŚWIADCZENIE

Załącznik 3 _Grupa kapitałowa

Załącznik 4_UMOWA

Załącznik 5_Oferta równoważna

Załącznik 6 _Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik 7 _Tajemnica przedsiębiorstwa

Załącznik A_ZSO 2_biologia

Załącznik B_ZSO 2_chemia

Załącznik C_ZSO 2_doradztwo zawodowe

Załącznik D_ZSO 2_fizyka

Załącznik E_ZSO 2_geografia

Załącznik F_ZSO 2_j. ang.

Załącznik G_ZSO 2_matematyka

Załącznik H_ZSO 2_zaj. k-k

Załącznik I_ZSO 2_sprzęt komp.

 

Protokół – otwarcie ofert

Protokół – wybór ofert

 

POMOCE DYDAKTYCZNE (część B i H):

Zapytanie ofertowe_2_ZSO2

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. B

Zał. H

 

Protokół – otwarcie ofert_B, H

Protokół – wybór ofert_B, H

 

DORADCY ZAWODOWI:

Zapytanie ofertowe_ZSO2_doradcy zawodowi

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

 

Protokół – otwarcie ofert

Protokół – wybór ofert

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

Zapytanie ofertowe – doskonalenie nauczycieli

Zał. 1 – formularz aplikacyjny

Zał. 2 – projekt umowy

 

Zapytanie ofertowe – wyjaśnienie

 

Protokół – otwarcie ofert

Protokół – wybór ofert

 

PLATFORMA MOODLE (postępowanie unieważnione):

Zapytanie ofertowe

Formularz aplikacyjny_cz. 1

Formularz aplikacyjny_cz. 2

 

Protokół – wybór ofert

 

PLATFORMA MOODLE:

Zapytanie ofertowe

Formularz aplikacyjny_cz. 1

Formularz aplikacyjny_cz. 2

 

Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR 1 (skonfigurowanie i zainstalowanie platformy Moodle na serwerze Zamawiającego) —> wymagany jest dostęp bezpośredni – w siedzibie Zamawiającego.

CZĘŚĆ NR 2 (wsparcie techniczne przez okres 10 miesięcy od momentu zakończenia wdrażania platformy e-learning Moodle) —> 50 godzin miesięcznie, z czego 20 godzin w siedzibie Zamawiającego.

 

Protokół – wybór ofert

 

WYJAZDY EDUKACYJNE:

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYJAZDY EDUKACYJNE_ZSO 2

ZAŁ. 1 – OFERTA CENOWA_ZSO 2

ZAŁ. 2 – UMOWA_ZSO 2

 

Protokół – otwarcie ofert

Protokół – wybór ofert

 

Protokół – wybór ofert_2

 

DOŚWIADCZENIA NAUKOWE:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1 – OFERTA CENOWA

 

Anulowano ze względu na brak ofert.

 

Rok szkolny 2017/2018

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (wrzesień-grudzień 2017 r.):

Regulamin uczestnictwa w projekcie —> POBIERANIE

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Deklaracja uczestnictwa —> POBIERANIE
  2. Opinia rekomendująca —> POBIERANIE
  3. Oświadczenie uczestnika projektu —> POBIERANIE
  4. Zakres danych osobowych uczestnika projektu —> POBIERANIE