Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Statut VI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 8

Statut Szkoły Podstawowej nr 38

Statut Przedszkola Miejskiego nr 37

Statut Przedszkola Miejskiego nr 38

 

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Procedura wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczeń bezpłatnych podręczników

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia