Duplikaty dokumentów

Wplaty za duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zl., nalezy dokonywac na konto:

ING Bank Slaski S.A. Gliwice, nr konta: 33 1050 1285 1000 0022 7748 0519.

Aby uzyskac duplikat legitymacji szkolnej nalezy dostarczyc do sekretariatu szkoly n/w zalaczniki:

  • podanie do dyrektora szkoly z prosba o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej,
  • potwierdzenie wplaty,
  • aktualne zdjecie opisane na odwrocie.

 

Wplaty za duplikat swiadectwa szkolnego – 26,00 zl., nalezy dokonywac na konto:

ING Bank Slaski S.A. Gliwice, nr konta: 33 1050 1285 1000 0022 7748 0519.

Aby uzyskac duplikat swiadectwa szkolnego nalezy dostarczyc do sekretariatu szkoly n/w zalaczniki:

  • podanie do dyrektora szkoly z prosba o wystawienie duplikatu swiadectwa,
  • potwierdzenie wplaty.

 

Wnioski o duplikaty ww. dokumentów: