Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację interdyscyplinarnego projektu edukacyjno- profilaktycznego „Dziecko bezpieczne w sieci”. Organizatorami są ZSO 2 Gliwice oraz IV Komisariat Policji w Gliwicach. Partnerzy: SP 29, SP 32, SP 17 w Gliwicach Brzezince. Patronat honorowy objęła Rada Osiedla Łabędy.
W związku z tym zapraszamy uczniów ZSO 2, SP 29, SP 32, SP 17, do udziału w konkursach.

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Bezpieczni w sieci”

Regulamin konkursu na najciekawszą piosenkę, pt. „Bezpieczni w sieci”