Strajk w oświacie. Ważne dla rodziców!

Szanowni Państwo!!!

Informuję uprzejmie, że większość pracowników Szkoły Podstawowej nr 38 z Klasami Gimnazjum nr 8, Przedszkola Miejskiego nr 37 i Przedszkola Miejskiego nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach (ZSO2) przystąpiła do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty.

W związku z powyższym nie mamy możliwości zapewnienia uczniom zajęć dydaktycznych i bardzo proszę, aby Państwo (od 8 kwietnia 2019 r.) zapewnili dzieciom opiekę krewnych/znajomych, gdyż ZSO2 podejmie próbę zapewnienia opieki tylko bardzo ograniczonej liczbie dzieci i uczniów – w siedzibach:

  1. Szkoły Podstawowej nr 38 (ul. Partyzantów 25) – uczniowie szkoły oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 37 i oddziałów Przedszkola Miejskiego nr 38,
  2. Przedszkola Miejskiego nr 38 (ul. Literatów 41) – dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 38.

Wszystkie informacje dotyczące akcji strajkowej będą zamieszczane (na bieżąco) na stronie internetowej zespołu.

Z poważaniem:
Jolanta Stąpór


Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej —> POBIERANIE


Poniżej zamieszczamy link do komunikatu Pana Naczelnika Wydziału Edukacji:

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/strajk-w-oswiacie-wazne-dla-rodzicow