REKRUTACJA 2019/2020

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Gliwicach – na rok szkolny 2019/2020.

Dzieci zamieszkałe w  obwodzie szkoły można zapisywać wypełniając „Kartę zgłoszenie dziecka” (dostępna w zakładce „REKRUTACJA 2019/2020” lub w sekretariacie szkoły). Zapisy już trwają!!!

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta – odbywać się będzie w dniach 13 maja – 24 maja 2019 r. („Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły” zamieścimy w późniejszym terminie).

Dyrektor ZSO2
Jolanta Stąpór