REKRUTACJA 2019/2020

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Gliwicach – na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta – odbywać się będzie w dniach 13 maja – 24 maja 2019 r. („Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu” zamieszczono w zakładce „REKRUTACJA 2019/2010”).

Dyrektor ZSO2
Jolanta Stąpór