Szanowni Rodzice i  Uczniowie
w związku z przeprowadzaniem diagnozy dotyczącej występowania w życiu dziecka czynników chroniących i czynników ryzyka stosowania przez dzieci i młodzież substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, prosimy o wypełnienie ankiety w anonimowym badaniu.

Ankieta dla rodziców

Ankieta dla uczniów