Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

czwartek, Kwiecień 18th, 2019

X GLIWICKI RAJD PRZYGODOWY 360°

czwartek, Marzec 21st, 2019

Strajk w oświacie. Ważne dla rodziców!

poniedziałek, Marzec 18th, 2019

Szanowni Państwo!!!

Informuję uprzejmie, że większość pracowników Szkoły Podstawowej nr 38 z Klasami Gimnazjum nr 8, Przedszkola Miejskiego nr 37 i Przedszkola Miejskiego nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach (ZSO2) przystąpiła do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty.

W związku z powyższym nie mamy możliwości zapewnienia uczniom zajęć dydaktycznych i bardzo proszę, aby Państwo (od 8 kwietnia 2019 r.) zapewnili dzieciom opiekę krewnych/znajomych, gdyż ZSO2 podejmie próbę zapewnienia opieki tylko bardzo ograniczonej liczbie dzieci i uczniów – w siedzibach:

  1. Szkoły Podstawowej nr 38 (ul. Partyzantów 25) – uczniowie szkoły oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 37 i oddziałów Przedszkola Miejskiego nr 38,
  2. Przedszkola Miejskiego nr 38 (ul. Literatów 41) – dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 38.

Wszystkie informacje dotyczące akcji strajkowej będą zamieszczane (na bieżąco) na stronie internetowej zespołu.

Z poważaniem:
Jolanta Stąpór


Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej —> POBIERANIE


Poniżej zamieszczamy link do komunikatu Pana Naczelnika Wydziału Edukacji:

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/strajk-w-oswiacie-wazne-dla-rodzicow

REKRUTACJA 2019/2020

piątek, Marzec 15th, 2019

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Gliwicach – na rok szkolny 2019/2020.

Dzieci zamieszkałe w  obwodzie szkoły można zapisywać wypełniając „Kartę zgłoszenia dziecka” (dostępna w zakładce „REKRUTACJA 2019/2020” lub w sekretariacie szkoły). Zapisy już trwają!!!

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta – odbywać się będzie w dniach 13 maja – 24 maja 2019 r. („Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły” zamieścimy w późniejszym terminie).

Dyrektor ZSO2
Jolanta Stąpór

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

czwartek, Listopad 8th, 2018

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie ?  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia ?lepiej zapobiegać niż leczyć?.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

Petycja

piątek, Wrzesień 21st, 2018

Petycja

Data złożenia petycji: 27.08.2018 r.

Wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa