Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Podręczniki 2019/2020 – jęz. mniejszości narod. – j. niem. (kl. 1-3 SP)

piątek, Lipiec 26th, 2019

Podręczniki do nauki jęz. mniejszości narodowej – j. niemieckiego dla ucz. klas 1-3 SP:

TRENUJ ZE SMOKIEM!!!

czwartek, Lipiec 11th, 2019

Indywidualna ochrona przed komarami w domu i ogrodzie

środa, Czerwiec 19th, 2019

Wakacje w bibliotece

poniedziałek, Czerwiec 17th, 2019

wtorek, Maj 7th, 2019

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację interdyscyplinarnego projektu edukacyjno- profilaktycznego „Dziecko bezpieczne w sieci”. Organizatorami są ZSO 2 Gliwice oraz IV Komisariat Policji w Gliwicach. Partnerzy: SP 29, SP 32, SP 17 w Gliwicach Brzezince. Patronat honorowy objęła Rada Osiedla Łabędy.
W związku z tym zapraszamy uczniów ZSO 2, SP 29, SP 32, SP 17, do udziału w konkursach.

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Bezpieczni w sieci”

Regulamin konkursu na najciekawszą piosenkę, pt. „Bezpieczni w sieci”

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

piątek, Marzec 15th, 2019

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Gliwicach – na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta – odbywać się będzie w dniach 13 maja – 24 maja 2019 r. („Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu” zamieszczono w zakładce „REKRUTACJA 2019/2010”).

Dyrektor ZSO2
Jolanta Stąpór

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

czwartek, Listopad 8th, 2018

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie ?  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia ?lepiej zapobiegać niż leczyć?.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

Petycja

piątek, Wrzesień 21st, 2018

Petycja

Data złożenia petycji: 27.08.2018 r.

Wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa