Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

Zebrania z rodzicami

14,12,2018

W dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek) odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów ZSO nr 2.

Klasa

Wychowawca

Sala

1a

Bożena Paprocka

9

1b

Małgorzata Semeniuk

10

1c

Bogusława Ochman

3

2a

Violetta Dygdałowicz

7

2b

Urszula Żuber

18

2c

Ewa Tokarz

15

3a

Małgorzata Serafin

14

4a

Grażyna Rozwadowska

20 G

4b

Bożena Błażejczyk

8 G

4c

Marta Ochałek

16

4d

Magdalena Irzykowska-Bursakowska

13

5a

Ewa Sowa

7 G

5b

Iwona Milczyńska

30 G

5c

Monika Schaforz-Rochowska

31 G

6a

Bożena Laśnia-Leja

28 G

6b

Agnieszka Jurasz

29 G

7a

Angelika Siwek

15 G

7b

Elżbieta Jurczak

26 G

8a

wz. Bożena Pieczko

27 G

8b

Karolina Krupa

6 G

8c

Aneta Wężyk

17

3a GM

Marzena Czarnecka

16 G

3b GM

Beata Suchecka

18 G

3c GM

wz. Ewa Ligejka

19 G

Próbny egzamin ósmoklasisty

14,12,2018

W dniach 18, 19 i 20 grudnia 2018 r. (wtorek, środa, czwartek) odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE dla uczniów klas VIII (strój odświętny obowiązkowy). Uczniowie klas VIII w tych dniach uczą się wg planu od 8.00 do 11.30, potem w wyznaczonych salach piszą próbny egzamin ósmoklasisty. Po próbnym egzaminie uczniowie klas VIII idą do domu.

Uczniowie klas VII i III GM uczą się w tych dniach od 8.00 do 11.30 (4 godziny lekcyjne wg. planu), potem idą do domu.

Uczniowie klas I-VI w tych dniach uczą się wg planu w przydzielonych salach.

Język polski 120 min.

18 grudnia 2018 r. (wtorek), godz. 11.45 – 13.45

Matematyka 100 min.

19 grudnia 2018 r. (środa), godz. 11.45 – 13.25

Język obcy nowożytny 90 min.

20 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 11.45 – 13.15

28,11,2018

I Ty możesz zostać przyjacielem zwierząt.

Kolejny już rok pomagamy przetrwać zimę zwierzętom ze schroniska. Do 14 grudnia  można przynosić karmę suchą i w puszkach, kaszę, ryż, grube makarony, koce, poduchy (bez pierza) itp. Dary należy dostarczać do sali nr 3 lub13 SP lub zostawiać u wychowawców klas. W imieniu zwierzątek ze schroniska w Gliwicach- Sośnicy serdecznie dziękujemy.

Nauczyciele przyrody

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

23,11,2018

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

08,11,2018

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

07,10,2018
Szanowni Rodzice i  Uczniowie
w związku z przeprowadzaniem diagnozy dotyczącej występowania w życiu dziecka czynników chroniących i czynników ryzyka stosowania przez dzieci i młodzież substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, prosimy o wypełnienie ankiety w anonimowym badaniu.

Ankieta dla rodziców

Ankieta dla uczniów

Petycja

21,09,2018

Petycja

Data złożenia petycji: 27.08.2018 r.

Wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa