Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

OFERTA PRACY

02,10,2018

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach poszukuje kandydatek/ów na stanowisko kucharza – zatrudnienie na umowę o pracę (po 3-miesięcznym okresie próbnym), cały etat, wymagane kwalifikacje.

Jolanta Stąpór
Dyrektor ZSO2

07,10,2018
Szanowni Rodzice i  Uczniowie
w związku z przeprowadzaniem diagnozy dotyczącej występowania w życiu dziecka czynników chroniących i czynników ryzyka stosowania przez dzieci i młodzież substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, prosimy o wypełnienie ankiety w anonimowym badaniu.

Ankieta dla rodziców

Ankieta dla uczniów

SMOK

02,10,2018

Petycja

21,09,2018

Petycja

Data złożenia petycji: 27.08.2018 r.

Wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

20,06,2018

Regulamin konkursu fotograficznego „Polska Niepodległa – pomniki pamięci”

Rok 2018 jest szczególny dla historii Polski. Dokładnie 100 lat temu, w roku 1918, Polska po 123 latach odzyskała swoją niepodległość. ZSO nr 2 w Gliwicach, chcąc uczcić pamięć uczestników walki
o niepodległość, pragnie poprzez konkurs fotograficzny przypomnieć młodzieży i społeczności lokalnej miejsca pamięci narodowej. Często są one zapomniane, czasami zaniedbane, ale zawsze wtopione
w piękne otoczenie przyrody. O odnalezienie i upamiętnienie właśnie takich miejsc prosimy uczestników konkursu, aby móc przywrócić im należytą pamięć.
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach.
2. Cel projektu:
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Polski, w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań oraz pamięci o ich losach,
zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej,
wychowanie poprzez sztukę.
3. Adresaci projektu:
Uczniowie klas: IV, V, VI i VII szkół podstawowych oraz III gimnazjum.
4. Formy pracy:
Do konkursu można przedstawić maksymalnie 2 zdjęcia –o wymiarach 20 cm x 30 cm – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD), muszą one być pracami własnymi. Fotografia powinna w sposób przejrzysty przedstawiać temat konkursu. Każde zdjęcie na odwrocie musi być czytelnie podpisane: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko ucznia – autora zdjęcia, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy.
5. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły dokona wyboru najciekawszych prac.
6. Wybór nagrodzonych prac:
Przy wyborze laureatów – autorów najciekawszych fotografii – komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) zgodność z tematem konkursu,
2) jasność przekazu,
3) możliwość oddziaływania na wyobraźnię,
4) walory artystyczne.
7. Terminy i czas realizacji konkursu:
1) ogłoszenie konkursu: czerwiec 2018 r.
2) termin składania fotografii: do dnia 26 października 2018 roku w ZSO nr 2 w Gliwicach,
ul. Partyzantów 25
3) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród: do dnia 12 listopada 2018 roku (dokładny termin zostanie podany uczestnikom konkursu w październiku).
8. Nagrody indywidualne
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Wernisaż pokonkursowy odbędzie się w listopadzie po uroczystych obchodach Święta Niepodległości.