Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

Muzyczne pożegnanie wakacji

16,08,2018

20,06,2018

Regulamin konkursu fotograficznego „Polska Niepodległa – pomniki pamięci”

Rok 2018 jest szczególny dla historii Polski. Dokładnie 100 lat temu, w roku 1918, Polska po 123 latach odzyskała swoją niepodległość. ZSO nr 2 w Gliwicach, chcąc uczcić pamięć uczestników walki
o niepodległość, pragnie poprzez konkurs fotograficzny przypomnieć młodzieży i społeczności lokalnej miejsca pamięci narodowej. Często są one zapomniane, czasami zaniedbane, ale zawsze wtopione
w piękne otoczenie przyrody. O odnalezienie i upamiętnienie właśnie takich miejsc prosimy uczestników konkursu, aby móc przywrócić im należytą pamięć.
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach.
2. Cel projektu:
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Polski, w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań oraz pamięci o ich losach,
zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej,
wychowanie poprzez sztukę.
3. Adresaci projektu:
Uczniowie klas: IV, V, VI i VII szkół podstawowych oraz III gimnazjum.
4. Formy pracy:
Do konkursu można przedstawić maksymalnie 2 zdjęcia –o wymiarach 20 cm x 30 cm – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD), muszą one być pracami własnymi. Fotografia powinna w sposób przejrzysty przedstawiać temat konkursu. Każde zdjęcie na odwrocie musi być czytelnie podpisane: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko ucznia – autora zdjęcia, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy.
5. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły dokona wyboru najciekawszych prac.
6. Wybór nagrodzonych prac:
Przy wyborze laureatów – autorów najciekawszych fotografii – komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) zgodność z tematem konkursu,
2) jasność przekazu,
3) możliwość oddziaływania na wyobraźnię,
4) walory artystyczne.
7. Terminy i czas realizacji konkursu:
1) ogłoszenie konkursu: czerwiec 2018 r.
2) termin składania fotografii: do dnia 26 października 2018 roku w ZSO nr 2 w Gliwicach,
ul. Partyzantów 25
3) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród: do dnia 12 listopada 2018 roku (dokładny termin zostanie podany uczestnikom konkursu w październiku).
8. Nagrody indywidualne
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Wernisaż pokonkursowy odbędzie się w listopadzie po uroczystych obchodach Święta Niepodległości.

23,02,2018

 

 

Program „Zaloguj się do świata dziecka”

Partner projektu: Rada Osiedla Łabędy

Odbiorcy: nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkół z terenu Łabęd: ZSP 9 ul. Wrzosowa 14; SP 29 ul. Staromiejska 24; ZSO 2 ul. Partyzantów 25

Termin realizacji:

I część: od 19.02.2018 do 14.04.2018

II część: od 16.04.2018 do 12.07.2018

 

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Wykład dla rodziców w ramach wywiadówek: „Na smyczy, czyli o uzależnieniu od telefonu komórkowego” (max 30 min.). Spotkanie oddzielne dla każdej szkoły, dla wszystkich rodziców w dużej sali, auli itp. (w zależności od liczby uczestników). Termin realizacji (Rodzice uczniów ZSO2): 27.03.2018 r., godz. 16.30.

Prowadzący: ks. Bogdan Peć dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta i terapeuta rodzinny.

 1. Warsztaty dla nauczycieli (obowiązkowo uczestniczą pedagodzy i psycholodzy; pozostali nauczyciele uczestniczą dobrowolnie).

Czas trwania: 4 godziny po 45 min – w godzinach popołudniowych

Miejsce: duża sala lekcyjna w jednej ze szkół

Tematyka warsztatów:

 • „Laboratorium emocji” – dopalacze i nowe narkotyki
 • „Ślady, które znaczą więcej” – zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży
 • „Telefon – cały świat od ręki” – fonoholizm i co można z nim zrobić
 • „Porozmawiajmy inaczej” – superwizja jako narzędzie budowania własnych kompetencji zawodowych

Prowadzący (każdy warsztat prowadzi 2 trenerów):

 • Magdalena Preidl-Sadłowska, psycholog zatrudniona w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, specjalista terapii uzależnień, psycholog kliniczny, psychoterapeuta
 • Elżbieta Łabojko, prezes Fundacji „Dom Nadziei”, specjalista terapii uzależnień zatrudniona w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”
 • Łukasz Herduś, instruktor terapii uzależnień, zatrudniony w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”
 • Bogdan Peć dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta i terapeuta rodzinny.
 1. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów od klasy 3 SP wzwyż.

SP29 – 5 klas

ZSP 9 – 15 klas

ZSO – 20 klas

Ilość godzin lekcyjnych dla każdej klasy: 2 (na lekcjach sąsiadujących)

Ilość prowadzących: 1 profilaktyk

Prowadzący:

 • Monika Chaińska specjalista terapii uzależnień, zatrudniony w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”
 • Sebastian Pietrołaj instruktor terapii uzależnień, zatrudniony w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”
 1. Indywidulane konsultacje dla rodziców

Miejsce konsultacji:  Centrum Sportowo Kulturalne „Łabędź”

Termin: 1 raz w tygodniu przez 3 godziny (od 17.00 do 20.00)-dokładne terminy zostaną podane na początku II semestru

Ilość konsultacji: 36 godz.

Zapisy na konsultacje: telefonicznie pod nr tel.: 32 286 06 23 wew. 21 czynny w godzinach od 8.00 do 15.00 (Anna Tomasz, Michał Jurkiewicz)

Konsultant:

 • Magdalena Preidl-Sadłowska, psycholog zatrudniona w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, specjalista terapii uzależnień, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
 1. Spotkanie profilaktyczne z elementami muzyki „Rap pedagogika” – finał projektu.

Miejsce:

I. Centrum Sportowo Kulturalne „Łabędź” (ZSO2) godz. 11.00

II. Sala gimnastyczna ZSP9 (uczestniczą uczniowie SP29) godz. 13.00

Termin: 28 lub 29 maja 2018

Prowadzący: Dobromir Makowski – pedagog i nauczyciel wychowania fizycznego więcej na: http://makowskidobromir.pl

 

Koordynator projektu: ks. Bogdan Peć dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Gliwice

16,02,2018