Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

Nabór na stanowisko konserwatora

05,04,2018

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko konserwatora – 0,5 etatu, zatrudnienie w Przedszkolu Miejskim nr 37 w Gliwicach, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11, umowa o pracę (po trzymiesięcznym okresie próbnym).

Kandydaci na ww. stanowisko proszeni są o składanie CV w sekretariacie zespołu (ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice) do 31 maja 2018 r.

Jolanta Stąpór

25,04,2018

Dyrektor szkoły informuje:
Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP 38 i uczniów klas GM 8 są:
1maja (wtorek) – Święto Pracy
2 maja (środa) – dzień zajęć opiekuńczo – wychowawczych
3 maja (czwartek) – Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja (piątek) – dzień zajęć opiekuńczo-wychowawczych

25,04,2018

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” po raz drugi organizuje plebiscyt Bohater Katechezy Diecezji Gliwickiej. Miło nam poinformować, iż nauczyciel naszej szkoły p. Ewa Sitko została zakwalifikowana do II etapu plebiscytu. Etap ten trwa do 30 kwietnia 2018 roku.. Głosy na katechetkę można oddawać za pośrednictwem strony. www.facebook.com/Bohater-Katechezy-Diecezji-Gliwickiej.
Pani Ewa Sitko zasługuje na tytuł „Bohatera Katechezy’, jest nauczycielką cieszącą się dużym szacunkiem uczniów, rodziców i współpracowników. W środowisku lokalnym zna na jest ze swej pozytywnej działalności pedagogicznej, charytatywnej i społecznej ( min. organizowanie świątecznych kiermaszy i festynów parafialnych, organizowanie konkursów Biblijnego, Szopek, Kolęd i Pastorałek, Recytatorskiego, Ozdoby Świątecznej z Masy Solnej, zabaw karnawałowych i tanecznych, inscenizacji okolicznościowych i Jasełek).
Bardzo prosimy o oddanie głosu na P. Ewę Sitko. Dziękujemy.

Gliwickie Targi Edukacyjne 2018

11,04,2018

27,02,2018

Zapisy do klasy pierwszej

na rok szkolny 2018/2019

w Szkole Podstawowej nr 38

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

odbywać się będą w dniach

od 26.02.2018r. do 30.03.2018r.

Obowiązek zapisania/ zgłoszenia dziecka do klasy I mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2011 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane z urzędu  na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I  (zamieszkałego w obwodzie szkoły) – do pobrania

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej – do pobrania

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rekrutacja

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

UCHWAŁA NR XXIV/610/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły –  do pobrania

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (zamieszkałego poza obwodem szkoły) – do pobrania

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej – do pobrania

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

 • Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o  ile korzystało z  wychowania przedszkolnego w  roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
 • Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do  przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o  możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Obwód Szkoły Podstawowej nr 38 w ZSO 2

15 Grudnia, 22 Lipca, Gabrieli Zapolskiej, Gustawa Morcinka, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kazimierza Pułaskiego, Konstantego Ciołkowskiego, Kornela Makuszyńskiego, Kosmonautów, Jana Karskiego (dawna Leona Kruczkowskiego), Literatów, Stanisława Lema (dawna Lucjana Szenwalda), Marii Kownackiej, Ossolińskich, Pana Twardowskiego, Partyzantów, Piaskowa, Planetarna, Poezji, Poli Gojawiczyńskiej 11, Prozy, Przyszowska, Rodzinna, Róży Luksemburg, Satyryków, Szlak Kolejowy, Tadeusza Rejtana, Tadeusza Żeleńskiego-Boya, Tęczowa, Wazów, Władysława Broniewskiego, Zygmunta Krasińskiego, Zygmuntowska.

23,02,2018

 

 

Program „Zaloguj się do świata dziecka”

Partner projektu: Rada Osiedla Łabędy

Odbiorcy: nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkół z terenu Łabęd: ZSP 9 ul. Wrzosowa 14; SP 29 ul. Staromiejska 24; ZSO 2 ul. Partyzantów 25

Termin realizacji:

I część: od 19.02.2018 do 14.04.2018

II część: od 16.04.2018 do 12.07.2018

 

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Wykład dla rodziców w ramach wywiadówek: „Na smyczy, czyli o uzależnieniu od telefonu komórkowego” (max 30 min.). Spotkanie oddzielne dla każdej szkoły, dla wszystkich rodziców w dużej sali, auli itp. (w zależności od liczby uczestników). Termin realizacji (Rodzice uczniów ZSO2): 27.03.2018 r., godz. 16.30.

Prowadzący: ks. Bogdan Peć dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta i terapeuta rodzinny.

 1. Warsztaty dla nauczycieli (obowiązkowo uczestniczą pedagodzy i psycholodzy; pozostali nauczyciele uczestniczą dobrowolnie).

Czas trwania: 4 godziny po 45 min – w godzinach popołudniowych

Miejsce: duża sala lekcyjna w jednej ze szkół

Tematyka warsztatów:

 • „Laboratorium emocji” – dopalacze i nowe narkotyki
 • „Ślady, które znaczą więcej” – zachowania agresywne i autoagresywne wśród dzieci i młodzieży
 • „Telefon – cały świat od ręki” – fonoholizm i co można z nim zrobić
 • „Porozmawiajmy inaczej” – superwizja jako narzędzie budowania własnych kompetencji zawodowych

Prowadzący (każdy warsztat prowadzi 2 trenerów):

 • Magdalena Preidl-Sadłowska, psycholog zatrudniona w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, specjalista terapii uzależnień, psycholog kliniczny, psychoterapeuta
 • Elżbieta Łabojko, prezes Fundacji „Dom Nadziei”, specjalista terapii uzależnień zatrudniona w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”
 • Łukasz Herduś, instruktor terapii uzależnień, zatrudniony w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”
 • Bogdan Peć dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta i terapeuta rodzinny.
 1. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów od klasy 3 SP wzwyż.

SP29 – 5 klas

ZSP 9 – 15 klas

ZSO – 20 klas

Ilość godzin lekcyjnych dla każdej klasy: 2 (na lekcjach sąsiadujących)

Ilość prowadzących: 1 profilaktyk

Prowadzący:

 • Monika Chaińska specjalista terapii uzależnień, zatrudniony w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”
 • Sebastian Pietrołaj instruktor terapii uzależnień, zatrudniony w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”
 1. Indywidulane konsultacje dla rodziców

Miejsce konsultacji:  Centrum Sportowo Kulturalne „Łabędź”

Termin: 1 raz w tygodniu przez 3 godziny (od 17.00 do 20.00)-dokładne terminy zostaną podane na początku II semestru

Ilość konsultacji: 36 godz.

Zapisy na konsultacje: telefonicznie pod nr tel.: 32 286 06 23 wew. 21 czynny w godzinach od 8.00 do 15.00 (Anna Tomasz, Michał Jurkiewicz)

Konsultant:

 • Magdalena Preidl-Sadłowska, psycholog zatrudniona w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei”, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, specjalista terapii uzależnień, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
 1. Spotkanie profilaktyczne z elementami muzyki „Rap pedagogika” – finał projektu.

Miejsce:

I. Centrum Sportowo Kulturalne „Łabędź” (ZSO2) godz. 11.00

II. Sala gimnastyczna ZSP9 (uczestniczą uczniowie SP29) godz. 13.00

Termin: 28 lub 29 maja 2018

Prowadzący: Dobromir Makowski – pedagog i nauczyciel wychowania fizycznego więcej na: http://makowskidobromir.pl

 

Koordynator projektu: ks. Bogdan Peć dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Gliwice

16,02,2018